Styrelsen:

Ordförande
Solveig Klaussen

Vice ordförande
Erik Toller

Ledamöter
Kjell Ehrnstén
David Kask
Akar Shali

Suppleant
Charlotta Wikander

 

Valberedningen:
Johakim Magnusson
Harri Hautamäki